Kritisch denken over pseudowetenschap


Deel 4 van HET KAF EN HET KOREN

Informatie

Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we vatbaar zijn voor irrationalisme. Ook in de 21e eeuw, ondanks de aantoonbare betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes, blijven talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer. We onderzoeken in interactie met elkaar wat hiervan de oorzaken zijn en leggen de klemtoon op de mentale valkuilen waarin we terechtkomen door de normale werking van onze psychologische vermogens.

Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we vatbaar zijn voor irrationalisme. Ook in de 21e eeuw, ondanks de aantoonbare betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes, blijven talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer. We onderzoeken in interactie met elkaar wat hiervan de oorzaken zijn en leggen de klemtoon op de mentale valkuilen waarin we terechtkomen door de normale werking van onze psychologische vermogens.  We gaan in op de vraag hoe denkfouten ontstaan, waarom ons geheugen ons zo vaak in de steek laat, waarom we verbanden leggen die onbestaande zijn en waarom we vatbaar blijven voor bijgeloof, pseudowetenschappen en andere vormen van onredelijk denken.   Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar culturele aspecten van de wetenschappen en naar de ethische problemen verbonden aan de geneeskunde en de biologie. Zie verder www.johanbraeckman.be.

logo org