Maaike Cafmeyer & Peter De Graaf


Hullep!

Informatie

"Hullep" is een tragikomische, muzikale theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer en Peter De Graaf. Ze zijn hierin geruggesteund door drie muzikanten.

Bent u opervlakkig in het contact met anderen? Vertelt u vaak sterke verhalen? Probeert u zich beter voor te doen dan u bent? Komt u charmant over? Klopt het dat u geen enkele moeite het met betrapt te worden op leugens? Vindt u voor alles een uitleg of excuus? Belooft u alles op uw erewoord? Bedriegt u anderen en schenkt u daarbij geen aandacht aan wat dat van hen betekent? Maakt u geen probleem van overspel of betaalt u geleend geld niet terug? Vindt u dat mensen het mis hebben als ze u van iets beschuldigen? Vindt u mensen die geloof en vertrouwen in u hebben gesteld achterlijk, dom en naïef als ze door u in de problemen zijn gekomen? Hebt u een sterke behoefte aan prikkeling? Heeft u een afkeer van verveling? Houdt u van risico's?  Wanneer op 80% van deze vragen uw antwoord 'ja' is, hoort u niet tot deze categorie. Wanneer op 80% van deze vragen uw antwoord 'nee' is, loopt u 50% kans om wel binnen dit profiel te passen.

logo org