Julika Marijn


Elly Hillesum-Dat onverwoestbare in mi

Informatie

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar dagboeken en brieven zijn genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld. Julika wekt de schrijfster tot leven door spelend en zingend een ontroerend monument op te richten voor deze krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.

logo org