GEANNULEERD Julika Marijn


Etty Hillesum-Dat onverwoestbare in mij

Informatie

Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel.

Ontroerend monumentVijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven -genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot-  spreken wereldwijd tot de verbeelding. In Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij wekt Julika de schrijfster tot leven. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.  

logo org