Het huis van Thorbecke


Lezing, Voet van Oudheusden

Informatie

Lezing: Het huis van Thorbecke, door Arnout van Cruyningen

In de lezing wordt de groei geschetst van het parlementaire stelsel in Nederland met de nadruk op ontwikkelingen sinds de (bekende) grondwetsherziening van 1848. Het verhaal begint  (veel) eerder, want in 1848 werd niet iets geheel nieuws gepresenteerd maar voortgebouwd op wat al was ontstaan in vroeger tijden.  Daarbij is ook zeker aandacht voor gebeurtenissen en personen die een connectie hebben met de historie van Culemborg. 

logo org