Duda Paiva Company (6+)


Vergeten dieren en verloren zaken

Informatie

Vergeten dingen en verloren zaken tot leven gebracht in magische schuimrubberen wereld

(Scroll down for English) Deze voorstelling maakt deel uit van de Speelhuis-serie AVONTUUR. Duda Paiva Company is gefascineerd door dieren die er niet meer zijn, zoals de dodo. De magische schuimrubberen wereld van het gezelschap is de ultieme plek om die dieren en andere vergeten zaken weer even tot leven te brengen met fantasierijk (poppen)spel. Het serieus-grappige ‘Vergeten Dieren en Verloren Zaken’ gaat over dingen die er eerst zijn en dan verdwijnen, zoals een leuke knuffel of dat blauwe speelgoedautootje. Maar ook de lach van opa of dat mooie liedje in je hoofd. Het ene moment heb je het nog, het volgende moment is het weg. Om later onverwacht weer even op te poppen. Mijnheer Ut heeft ook dingen die hij wil houden, zoals een knorrige vleesetende plant, de allerlaatste buidelwolf en een echte dodo. Maar hij heeft te maken met mevrouw Caterpillar, die gelooft in ‘opgeruimd staat netjes’. REGIE: DUDA PAIVA | SPEL: TIM VELRAEDS EN CAT SMITS | POPPENSPEL: ANDRÉ MELLO EN DUDA PAIVA | DRAMATURGIE: KIM KOOIMAN | SOUNDSCAPE: WILCO ALKEMA | LICHTONTWERP: MARK VERHOEF | DECOR: DANIEL PATIJN I.S.M. TIM VELRAEDS *************** Forgotten things and lost creatures brought to life in magical foam rubber world This show is part of our ADVENTURE series. Duda Paiva Company is fascinated by animals that are extinct like for example the dodo. The magical foam rubber world is the ultimate place to bring these animals and other forgotten things, back to life with imaginative puppetry. The show ‘Vergeten Dieren en Verloren Zaken’ (forgotten animals and lost things) is funny and serious at the same time and deals with things that get lost like that cute pet toy or blue dinky toy car. But also granddad’s laughter or that great song in your head. You are enjoying it one minute and one minute later it is gone. To later pop up unexpectantly and disappear again without any warning. Mister Ut owns things like a grumpy flesh-eating plant, the last Tasmanian wolf on the planet and a real dodo. But he has to deal with misses Caterpillar who believes in running a tidy ship. DIRECTED BY: DUDA PAIVA | PLAY: TIM VELRAEDS AND CAT SMITS | PUPPETRY: ANDRÉ MELLO AND DUDA PAIVA | DRAMATURGY: KIM KOOIMAN | SOUNDSCAPE: WILCO ALKEMA | LIGHT DESIGN: MARK VERHOEF | STAGE DESIGN: DANIEL PATIJN WITH TIM VELRAEDS 

logo org