Aventure


Reynaert die zal Reynaert blijven

Informatie

15e-eeuwse muziek rond Reynaerts historie

Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372.Aventure stelde een muziekprogramma samen rond Reynaerts historie (ca. 1417), dat ook in 15e-eeuws Holland is overgeleverd. Vroeg-15e-eeuwse liederen laten net als het Reynaert-verhaal hebzucht, een perverse wereld en de altijd loerende leugen klinken. Een instrumentaal klankschap van muziek uit het Vlaamse en Nederlandse gebied omstreeks 1400 omlijsten de liederen en het verhaal.Aventure vertelt de satirische geschiedenis van Reynaert, de sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel telkens om de tuin leidt om uiteindelijk zelfs opgenomen te worden in de geheime raad van de koning, het hart van de macht. Het dierenverhaal spiegelt de maatschappij; de muziek vertelt het menselijke en persoonlijke verhaal.Daarbij klinken liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift (ca. 1400); Hugo von Montfort (1357-1423); Oswald von Wolkenstein (1376-1445); Pieter Potter Manuscript (Den Haag, vroege 15e eeuw); instrumentale arrangementen uit o.a. het Helmonds Archief; Handschrift Van Hulthem; een Utrechts muziekhandschriftfragment; instrumentale fantasia’s als de Fochs schwantcz en de Katczen pfhote. Aventure: Christopher Kale – zang/verteller; Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluit. Website: aventure-ensemble.nl. Podcasts: soundcloud.com/user-40101378. In het voorprogramma spelen cursisten van Kunstencentrum Het Klooster oude muziek uit een minder ver verleden.Dit concert wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Kunstencentrum Het Klooster, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Deze voorstelling vindt plaats in de Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG  Woerden.Ticketprijs € 17,50 (inclusief drankje). 

logo org